Szanowni Państwo,
w związku z programem „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej, konieczne będzie uzupełnienie złożonej przez Państwa dokumentacji.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty:

• dokumentacji potwierdzającej miejsce zamieszkania osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie. Dokumentami tymi są np. legitymacja ubezpieczeniowa z potwierdzeniem miejsca zamieszkania, „stary” dowód osobisty z odpowiednią adnotacją i inne, na których widnieje miejsce zamieszkania, a w przypadku ich braku zaświadczenie z urzędu gminy zawierające poświadczenie zameldowania pracownika w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, pokój nr 33 w terminie do 14.12.2021r. do godziny 15:00.

Informujemy, że za realizację konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” odpowiedzialne jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa i to CPPC wprowadza wszystkie zmiany w dokumentacji konkursowej.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie dokumentacji. W innym przypadku oświadczenia mogą zostać odrzucone jako nie spełniające wymagań.

Print Friendly, PDF & Email