Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest rokrocznie 21 listopada. Jest to święto wszystkich pracowników pomocy społecznej, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym. Z tej okazji przedstawiciele samorządu Gminy Lidzbark Warmiński na czele z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtis spotkali się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim i złożyli na ręce Pani Kierownik Justyny Rysik wyrazy uznania za trud, poświęcenie oraz zrozumienie drugiego człowieka. Wręczając kwiaty, Wójt Gminy podkreślił, że praca jaką wykonują nie tylko wymaga wiedzy czy umiejętności, ale przede wszystkim tolerancji, wrażliwości i empatii.
GOPS w Lidzbarku Warmińskim jest instytucją z bardzo szerokim zakresem działalności. To już nie tylko ośrodek świadczący typowe usługi z zakresu pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej, to także poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczna, pomoc prawna oraz liczne programy i projekty skierowane do różnych grup mieszkańców.

pracownicy GOPS w Lidzbarku Warmińskim wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy

Print Friendly, PDF & Email