„Ziołowy zakątek na mapie Warmii – wieś Blanki” oraz „Poprawa przestrzeni publicznej we wsi Kłębowo” – pod takimi hasłami realizowane będą nowe projekty w gminie Lidzbark Warmiński dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotą 12.500,00 zł w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz kwotą 12.500,00 zł w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Uroczystego podpisania umów dokonali: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marcin Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, Skarbnik Gminy Lidzbark Warmiński Małgorzata Sobolewska, Sołtys wsi Blanki Lucja Kuczyńska oraz Sołtys wsi Kłębowo Natalia Pergoł. Całkowita wartość obu projektów wynosi 50.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia pn. „Ziołowy zakątek na mapie Warmii – wieś Blanki” jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności wsi Blanki poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, zasadzenie ziół leczniczych, w specjalnie do tego przystosowanych skrzyniach – stworzenie ogródka edukacyjnego, wymianę podłoża i renowację ścieżki sensorycznej, ustawienie pojemnika na deszczówkę, wykonanie oznakowania miejscowości.

Natomiast celem przedsięwzięcia pn. „Poprawa przestrzeni publicznej we wsi Kłębowo” jak sama nazwa nosi jest poprawa przestrzeni publicznej we wsi oraz jej estetyki poprzez urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych, oraz stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku, takiego jak m. in. przenośna przystań rowerowa.

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego od wielu lat wspiera inicjatywy, których ideą jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Print Friendly, PDF & Email