ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński”

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 01.06.2023

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załacznik nr 2 – wzór umowy

Załacznik nr 3 – wykaz osób

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

 

Notatka z wyboru oferty

Print Friendly, PDF & Email