Gmina Lidzbark Warmiński zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych, równowartości kwoty netto,130.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie placu przy budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”

Zamówienie  stanowiące przedmiot umowy zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z póź. zm.).

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do zap. ofert. – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zap. ofert. – oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 do zap. ofert. – oświadczenie RODO

Załącznik nr 4 do zap. ofert. – projekt umowy

Informacja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Print Friendly, PDF & Email