Sygn. akt  IZP.2613.1.3.2023.PN                                                                

Data : 29.01.2024r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż  rowerów damskich oraz rowerów męskich,

 stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przedmiotem sprzedaży są rowery męskie – 7 sztuk, oraz rowery damskie – 9 sztuk.

Stan techniczny: rowery używane, w dobrym stanie technicznym z widocznymi, pojedynczymi śladami użytkowania.

 

Parametry techniczne rowerów męskich :

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Rower męski      
Marka FOLTA
Model 230
Rozmiar kół 28 “
Rok nabycia 2014

 

 

Parametry techniczne rowerów damskich :

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Rower damski
Marka FOLTA
Model IGEA
Rozmiar kół 26 “
Rok nabycia 2014

 

 

Cena wywoławcza za 1 szt. : 800,00 zł brutto (słownie : osiemset złotych 00/100).

Ofertę  (skan oferty) należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: n.palka@gminalidzbark.com

z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferenci mogą składać oferty na jeden, bądź większą liczbę rowerów.

Wzór formularza ofertowego należy wykorzystać odrębnie dla każdego roweru, któremu został przypisany odpowiedni nr zgodnie z dokumentacją fotograficzną.

Termin składania ofert upływa 29.02.2024 r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej sprzedającego  tj. www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli :  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, oferent nie poda danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę na dany egzemplarz roweru typu męskiego lub roweru typu damskiego. W przypadku ofert, zawierających tę samą cenę za dany egzemplarz roweru, o wyborze decydować będzie kolejność ich wpływu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający (Gmina Lidzbark Warmiński) wystawi fakturę na Kupującego (oferenta z najwyższą ceną) .

 

Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Sprzedającego nr 04 1020 3541 0000 5802 0316 8804 w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży po dokonaniu przelewu  i uznaniu go na koncie Sprzedającego.

Przedmiot sprzedaży zostanie przekazany protokolarnie.

Składniki mienia będące przedmiotem przetargu tj. rowery, można obejrzeć na terenie Gminnego Centrum Kultury –  Pilnik 2, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1300.  Dodatkowych informacji udziela Pani Natalia Pałka , tel. 89 767 32 74 wew. 23;
tel. kom. 530 298 519.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – klauzula RODO

 

Rower

10M

Rower

10M

Rower

9M

Rower

9M

Rower

8M

Rower

8M

Rower

7M

Rower

7M

5M

5M

2M

2M

1M

1M

Rowery męskie

Męskie-Wszystkie

Męskie-Wszystkie

 

2D

2D

3D

3D

4D

4D

5D

5D

6D

6D

7D

7D

8D

8D

9D

9D

10D

10D

Damskie-Wszystkie

Damskie-Wszystkie

Rowery

Damskie-Wszystkie

 

Print Friendly, PDF & Email