W dniach 22, 23, 24 lutego odbyły się spotkania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Rogóżu, Stryjkowie i Runowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Tomasz Kołodziejczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szymukowicz, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – bryg. Cezary Kalinowski oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2022 r.

Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały.

Zastępca Wójta Gminy Tomasz Kołodziejczyk pozdrowił druhów ochotników w imieniu swoim oraz Wójta Gminy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Następnie serdecznie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i niesienie pomocy społeczności lokalnej. Poinformował, że we wszystkich strażnicach strażackich na terenie Gminy przeprowadzone zostaną termomodernizacje, które poprzedzą audyty efektywności energetycznej.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Rafał Szymukowicz oraz Zastępca Komendanta bryg. Cezary Kalinowski przedstawili statystyki dotyczące wyjazdów każdej z jednostki OSP. Podziękowali druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych oraz przy zabezpieczeniu rejonu. Poprosił również o wnikliwą ocenę próśb o podpisywanie oświadczeń świadków stanowiące załączniki do wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł (dla członków OSP, którzy ukończyli 65 lat oraz biorących minimum raz w roku udział w działanie ratowniczym w okresie 25 lat w przypadku mężczyzn i ukończone 60 lat biorących minimum raz w roku udział w działanie ratowniczym w okresie 20 lat w przypadku kobiet). Dodali również, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

Print Friendly, PDF & Email