ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

z dnia 14.11.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:  „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie gmina  Lidzbark Warmiński”

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie do składania ofert na w/w zapytanie

ofertowe, tj.  do dnia 27.11.2023r.  wpłynęło 6 ofert.  Oferta z najniższą ceną przewyższa znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z tym  postępowanie zostaje unieważnione.

Informujemy jednocześnie,  że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie

o udzielenie zamówienia na powyższy cel.

 

 

Print Friendly, PDF & Email