Zapytanie ofertowe

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego     pn:

„Poprawa efektywności energetycznej Budynku Urzędu Gminy  Lidzbark Warmiński”

Gmina Lidzbark Warmiński zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 130.000 zł na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”

Załączniki

  1. załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  2. załącznik nr 2 – zdjęcia obiektu
  3. załącznik nr 3 – formularz ofertowy
  4. załącznik nr 4 – oświadczenie oferenta
  5.  załącznik nr 5 – oświadczenie RODO
  6. załącznik nr 6 – projekt umowy
  7. zap. ofert.- Urząd Gminy II 04.12.2023
Print Friendly, PDF & Email