Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż bezobsługowego, fabrycznie nowego kotła na paliwo stałe PELLET wraz z zainstalowaniem nowej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz z  wszystkimi elementami  oprzyrządowania do ogrzania budynku magazynowo – warsztatowego wykonanego w starej technologii bez ocieplenia, na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w miejscowości Długołęka 9. Kocioł musi spełniać wymagania dotyczące efektywności zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności posiadającymi certyfikat EcoDesign i 5 klasę emisji spalin.

Przed przygotowaniem oferty wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie mocy nominalnej kotła, odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wszystkie elementy instalacji i prace dodatkowe, które są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania kotła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

 

Termin składania ofert: 22.09.2023r., godz: 10:00

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE PIEC C.O.

Print Friendly, PDF & Email