Wójt Gminy Fabian Andrukajtis zakończył cykl spotkań z mieszkańcami gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński, w których razem uczestniczyło ponad 500 osób.

Wójt podsumował działalność gminy w latach 2014 – 2023. Omówił zagadnienia związane z oświatą, drogownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska i nieruchomościami, oraz przedstawił działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim i Gminnego Centrum Kultury w Pilniku.

Włodarz Gminy opowiedział o sytuacji finansowej gminy oraz stanie zadłużenia, który wynika z konieczności m.in. zabezpieczania przez Gminę wkładu własnego na realizację inwestycji z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych.  Wójt na spotkaniu zaprezentował inwestycje, które zostały przeprowadzone w latach 2014 – 2023, jak również opowiedział o przedsięwzięciach w trakcie realizacji.  Zaznaczył, iż w okresie dwóch kadencji wykonano inwestycje na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński na ponad 34 mln zł. Natomiast łącznie na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskano dofinansowanie na ponad 20 mln zł.

Wójt zaprezentował także liczne remonty i modernizacje dróg, budynków komunalnych należących do gminy, a także inwestycje w z zakresu gospodarki wodno – ściekowych m.in. w stacje uzdatniania wody.

Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców była informacja o stale powiększającym się parku maszynowym gminy, w postaci zakupionego zaplecza techniczno – biurowego oraz sprzętu drogowego. Co świadczy o ciągłym rozwoju naszej gminy pod względem gospodarczym i ilości realizowanych zadań, które wykonywane są systemem gospodarczym, przy własnym nakładzie sił.

Wójt wspomniał, że powiększenie zaplecza sprzętowego gminy jest możliwe dzięki
nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, a w ramach środków przewidzianych na ten cel gmina w każdym roku może zakupić niezbędne do prac maszyny.

„Sukcesywne inwestowanie w sprzęt to najlepszy sposób na wykorzystanie tych środków. Sprzęt służy całej naszej gminie, a zarazem generuje oszczędności w budżecie. Dzięki czemu gmina może realizować kolejne inwestycje i m.in. odśnieżać bez konieczności zlecania tych prac podmiotowi zewnętrznemu” – powiedział Wójt Gminy Fabian Andrukajtis podczas spotkania.

Gminny sprzęt służy m.in. do modernizacji dróg gminnych, bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, odtworzenia rowów odwadniających, koszenia poboczy, boisk i placów, wycinki zakrzaczeń przydrożnych, odśnieżaniu  oraz innych działań zmierzających do poprawy komfortu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

W latach 2014 – 2023 gmina zainwestowała w park maszynowy zakupując sprzęt za kwotę ponad 5 mln zł.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis serdecznie dziękuje mieszkańcom za udział w spotkaniach. – „Jest mi niezmiernie miło, że Państwo poświęcili swój cenny czas, aby spotkać się ze mną i porozmawiać o sprawach gminy. Ten czas był dla mnie bardzo intensywny, ale co najważniejsze niezwykle cenny. Towarzyszyła mi niesamowita energia, która napędza mnie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców. Dziękuję za uwagi, sugestie, pomysły oraz oznaki sympatii z Państwa strony. Bezpośredni kontakt z Państwem daje możliwość wymiany spostrzeżeń, które pomagają w rozwoju gospodarczym gminy i ulepszaniu jakości życia jej mieszkańców” – relacjonuje Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

 

Print Friendly, PDF & Email