GKB.7150.2.2021.KG

WYKAZ
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 10 maja 2021r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych w Markajmach przy ul. Bartoszyckiej 28, 11-100 Lidzbark Warmiński:

Lp. Położenie

nieruchomości

Nr. działki Pow. użytkowa

lokali w m2

Opis nieruchomości Cel Warunki

najmu

1 Markajmy

ul. Bartoszycka 28

186/29 89,90 Pomieszczenie

gospodarcze

Najem pod

działalność

gospodarczą

1. Stawka za m2

powierzchni użytkowej

– 8,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu

– 1 rok

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , lub telefonicznie pod nr tel. 767 32-74 w.16.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj: od 10 do 31 maja 2021r.

Lidzbark Warmiński 10.05.2021r.

Print Friendly, PDF & Email