BIN.7150.1.2021.KG

WYKAZ
WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 16 marca 2021r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położonych przy ul. Krasickiego 1 w miejscowości Lidzbark Warmiński:

Lp. Położenie

nieruchomości

Nr. działki Pow. użytkowa

lokalu w m2

Opis nieruchomości Cel Warunki

najmu

1 Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

32 20,00 Lokal użytkowy

nr 5

Najem pod działalność

administracyjno-biurową

1. Stawka za m2

powierzchni użytkowej

– 25,00 zł +

podatek VAT

2. Okres najmu

– 3 lata

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj: od 16 marca do 06 kwietnia 2021r.

Lidzbark Warmiński 16.03.2021r.

Print Friendly, PDF & Email