GKB.7150.3.2023.DI

        WYKAZ

               WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

                   z  dnia 13 lipca 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lidzbark Warmiński położonych
w miejscowościach Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1 oraz Kraszewo 42, gm. Lidzbark Warmiński.

 

Lp.

Położenie nieruchomości  

Nr  działki

Pow. użytkowa                           lokalu

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

1.

 

Lidzbark Warmiński          ul. Krasickiego 1

 

32

 

KW OL1L/00019019/2

 

 

15,00

 

 

Lokal użytkowy nr 2

 

Najem pod działalność administracyjno-biurową

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00  zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

 

2.

 

Kraszewo 42

 

213/1

 

KW OL1L/00014422/5

 

97,40

 

Lokal użytkowy

Najem pod działalność gospodarczą  Przeznaczenie sklep spożywczo -przemysłowy 1.Stawka  za m2 powierzchni użytkowej 20,60 zł + podatek VAT

2.Okres najmu – 3 lata

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 13.07.2023r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Uwaga! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email