GKB.7150.9.2023.DI

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 2 listopada 2023r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lidzbark Warmiński położonych w miejscowości Ignalin 8, Długołęka 9 oraz Kraszewo 42 z przeznaczeniem
w najem.

        

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 02.11.2023r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

Print Friendly, PDF & Email