GKB.7150.7.2023.DI

WYKAZ

 

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 7 września 2023r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r.poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lidzbark Warmiński położonych w miejscowości Długołęka 9 z przeznaczeniem w najem.

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr działki

Pow. użytkowa                           lokali

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

1

 

Długołęka 9

 

18/7

KW OL1L/00026366/1

 

13,80

 

Lokal użytkowy nr 1

 

Najem pod działalność gospodarczą – biuro 1. Miesięczna stawka za m2 powierzchni użytkowej – 60,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 1 rok

Najemca lokalu możne wynająć miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych zgodnie z poniższymi warunkami:

miesięczna stawka za 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego 300,00 zł + podatek VAT

 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 07.09.2023r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Uwaga! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email