GKB.7150.5.2023.DI

WYKAZ WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI
z  dnia 3 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344 z pózn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lidzbark Warmiński położonych w miejscowościach Stryjkowo 11 oraz Kochanówka 17, gm. Lidzbark Warmiński.

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr  działki

Pow. użytkowa                           lokalu

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

1.

 

Stryjkowo 11

 

151/3

 

KW OL1L/00026904/5

 

50

 

Dzierżawa gruntu

 

ogródek przydomowy

1.Stawka  za m2 powierzchni użytkowej – 0,10zł

2. Opłata podatku od nieruchomości

3.Okres najmu – 3 lata

 

3.

 

Kochanówka 17

 

269/1

 

KW OL1L/00017445/3

 

35,25

 

Najem

 

pom.

gospodarcze (strych)

1..Stawka  za m2 powierzchni użytkowej – 1,00 + podatek VAT

2. Opłata podatku od nieruchomości

3.Okres najmu – 3 lata

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 03.08.2023r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

Print Friendly, PDF & Email