GKB.7150.1.2024.DI

        WYKAZ

               WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

                   z  dnia 29 luty 2024 roku

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lidzbark Warmiński położonej
w miejscowości  Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1 , gm. Lidzbark Warmiński.

WYKAZ

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr  działki

Pow. użytkowa                           lokalu

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

1.

 

Lidzbark Warmiński          ul. Krasickiego 1

 

32

 

KW OL1L/00019019/2

 

20,00

 

 

Lokal użytkowy nr 5

 

Najem pod działalność administracyjno-biurową

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00  zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

 

 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 29.02.2024 roku na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email