WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nr księgi wieczystej
1 359/16

Rogóż

0,1003 ha Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej Ze względu na położenie oraz przeznaczenie
w Studium oraz wydaną decyzję o warunkach zabudowy, najbardziej korzystnym sposobem użytkowania nieruchomości jest sposób użytkowania jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
45.000,00 zł + VAT Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
OL1L/00016976/7
2 359/17

Rogóż

0,1046 ha Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej. Ze względu na położenie oraz przeznaczenie
w Studium oraz wydaną decyzję o warunkach zabudowy, najbardziej korzystnym sposobem użytkowania nieruchomości jest sposób użytkowania jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
45.000,00 zł + VAT Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
OL1L/00016976/7
OL1L/00016976/7
3 359/20

Rogóż

0,1118 ha  

Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej.

Ze względu na położenie oraz przeznaczenie
w Studium oraz wydaną decyzję o warunkach zabudowy, najbardziej korzystnym sposobem użytkowania nieruchomości jest sposób użytkowania jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
50.000,00 zł + VAT Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 01.02.2024r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Print Friendly, PDF & Email