Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy.

Plik do pobrania – WYKAZ dzierżawa Stryjkowo

Print Friendly, PDF & Email