GKB.6845.1.1.2023.DI

        WYKAZ

               WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

                   z  dnia 24 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z pózn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński  podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr  działki

Pow. działki                      

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

 

1.

 

 

 

Zaręby 4

 

13/8

KW   OL1L/00017156/0

 

 

54,00

 

30,00

 

Dzierżawa gruntu

 

ogródek przydomowy

1. Stawka  roczna za m2 powierzchni użytkowej – 0,10 zł,

2 Opłata podatku od nieruchomości

2. Okres najmu – 3 lata

 

Niniejszy  wykaz wywieszono w dniu 24.08.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Uwaga! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1, pok. nr 21, tel. 767 32-74 w.21.

Print Friendly, PDF & Email