1 dzień września już za nami. To czas bardzo ważny, szczególnie dla uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają swoją przygodę z nauką. Życzymy wszystkim, aby każdy dzień w szkole przynosił radości i sukcesy, a nauka i dalszy rozwój sprawiał przyjemność.

W tym roku wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się mszą świętą w parafialnym kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie.

Następnie odbył się apel w hali sportowej, gdzie najważniejszym punktem były podziękowania za wieloletnią pracę Pani Dyrektor Annie Renacie Sobolewskiej, która postanowiła nie ubiegać się o kolejną kadencję, nie mniej jednak pozostaje w roli nauczyciela klasy 1.

Jej obowiązki oficjalnie od początku nowego roku objęła Pani Sylwia Chmura.

Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i edukacji dzieci oraz wysokie osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

A nowej Pani Dyrektor życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy oraz wszelkiej pomyślności z realizacji zawodowych planów.

Print Friendly, PDF & Email