W dniu 3 czerwca br. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podpisał umowę z ks. Januszem Oleszkiewiczem Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Kraszewie o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie Gminy Lidzbark Warmińskim.
 
Dotacja w wysokości 500 000,00 zł przeznaczona została na realizację inwestycji pn. „Remont wieży i wymiana pokrycia dachu hełmu wieży Kościoła pw. Św. Elżbiety w Kraszewie”.
 
Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostało przyznane w wysokości 98% wartości inwestycji, gdzie kwota udziału własnego Gminy wynosi 10 000,00 zł, a kwota przyznanych środków z Programu wynosi 490 000,00 zł.
 
Print Friendly, PDF & Email