Sołtys to wyjątkowa osoba w każdej wsi, która cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Sołtys reaguje na potrzeby mieszkańców w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje i integruje lokalną społeczność. To od jego zdolności przywódczych zależy aktywność społeczna mieszkańców.

Sołtys pełni rolę łącznika pomiędzy mieszkańcami, a gminą, dlatego w środę 10 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku odbyło się cykliczne spotkanie Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis z sołtysami.

Zebranie było doskonałą okazją do podsumowania działalności gminy w latach 2014 – 2023. W trakcie wystąpienia Wójt Gminy omówił wiele inwestycji m.in. remontowo – budowlanych, drogowych oraz wodno – kanalizacyjnych, a także sprawy związane z ochroną środowiska.

Wójt przedstawił sytuację finansową gminy, pozyskane dofinansowania oraz oszczędności jakie udało się uzyskać poprzez pracę systemem gospodarczym, przy użyciu własnego sprzętu.

Na zakończenie zebrani mieli okazję podzielić się spostrzeżeniami i uwagami odnośnie swoich miejscowości i problemów z jakimi się borykają.

W najbliższym czasie Wójt Gminy planuje również spotkania z mieszkańcami gminy.

Print Friendly, PDF & Email