GKB.7150.3.2022.MS                                                                                                                                                                                                                               Lidzbark Warmiński 07.04. 2022r.

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku nr 17  w miejscowości Kochanówka, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

(sklep spożywczo – przemysłowy ) o pow. użytkowej 41, 20 m wyjściowa stawka za 1 m powierzchni  użytkowej  lokalu wynosi:

 

1.  10,00 zł. netto + podatek  VAT  23%

      2. kwota postąpienia 0,10 zł.

      3. wadium 300,00  zł ( trzysta  złotych ).

 

 

Przetarg  odbędzie się w dniu   27 kwietnia 2022r. o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

w terminie do dnia  25 kwietnia 2022r.  w kasie  Urzędu Gminy  do godz. 13 00

lub na konto PKO BP  o/ Lidzbark Warmiński   85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

 

Umowa najmu na powyższą nieruchomość będzie zawarta  na okres trzech  lat .

 

Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie  do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek  związanych z zużyciem:

 

  1. energii elektrycznej
  2. opłaty za centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym,
  3. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  4. zimnej wody,
  5. opłacania podatku od nieruchomości za najem lokalu użytkowego.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 21

lub tel/fax 089 767 32-74 w. 21

Print Friendly, PDF & Email