Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym na gruncie współpracy międzynarodowej. Z tej okazji na początku września Gminę Lidzbark Warmiński odwiedziła delegacja z partnerskiej gminy Rhede (Ems).

Gmina Rhede (Ems) jest gminą samodzielną w Niemczech, w kraju związkowym Dolnej Saksonii, w powiecie Emsland. Położona jest nad rzeką Ems, bezpośrednio przy granicy z Holandią. Gmina Rhede zajmuje powierzchnię 75,02 km2 oraz liczy ponad 4 tysiące mieszkańców. Podobnie jak nasza gmina, Gmina Rhede (Ems) jest typowo rolnicza. W Radzie Gminy, podobnie jak i nas zasiada 15 radnych.

10 lat temu, dokładnie 10 października 2012 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Wiejską Lidzbark Warmiński, a Gminą Rhede (Ems). Partnerstwo ukierunkowane jest na tworzenie warunków do nawiązania wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami obu gmin, w szczególności między młodzieżą. Istotą partnerstwa jest także współpraca w dziedzinie gospodarki.

Z tej okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 10 – lecia partnerstwa, w dniach 2.09. – 5.09.2022 r. gościliśmy 14 – osobową delegację z partnerskiej gminy Rhede (Ems) na czele z Burmistrzem Panem Jensem Willerding. W wizycie udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządu, oświaty, duchowieństwa, przedsiębiorców i Klubu Sportowego.

Celem wizyty było pogłębienie współpracy ze środowiskami gospodarczymi i samorządowymi, promowanie walorów gospodarczych i turystycznych Gminy Lidzbark Warmiński, a także podjęcie rozmów dotyczących podpisania umowy o przyszłych wymianach młodzieży szkolnej.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim i krótka prezentacja poczynionych przez ostatnie lata inwestycji remontowych w budynku.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z okazji 10 – lecia partnerstwa, w której uczestniczyli niemieccy goście i przedstawiciele samorządu gminnego. Podczas wystąpień obie strony wyraziły dalszą chęć współpracy i partnerstwo w rozwoju gmin.

Duże wrażenie na gościach zrobiło zaplecze techniczno – biurowe jakim dysponuje gmina, znajdujące się w Długołęce. Delegacja wielokrotnie wyrażała swoje uznanie dla dobrego zarządzania i zaangażowania Wójta Gminy i pracowników w rozwój gminy.

W sobotę delegacja uczestniczyła w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Pilniku, gdzie mogła podziwiać obrzędy dożynkowe, prezentację stoisk wystawienniczych i występy artystyczne, a także skosztować warmińskich potraw, które są nieodłącznym elementem naszego wspaniałego regionu.
Pozytywne wrażenia przyniosła również wycieczka po Lidzbarku Warmińskim. Goście z Niemiec podziwiali tężnie solankowe, Oranżerie Kultury, Kościół Św. Piotra i Pawła czy Zamek Biskupów Warmińskich widziany z Wieży Zegarowej w Hotelu Krasicki.

Ciekawe rozmowy dotyczące systemu oświaty poruszone zostały podczas wizyty w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie. Delegacja najbardziej zainteresowana była nauczaniem przedszkolnym, który został przedstawiony przez Panią Dyrektor Beatę Domarecką.

Oczywiście nie obyło się bez wizyty w Zielarskiej Wsi Blanki, gdzie niemieccy goście mogli nauczyć się robić ziołowe nalewki i syropy, a także skosztować zupy z pokrzywy. Ponadto zwiedzili Kościół pw. św. Michała Archanioła w Blankach i zobaczyli plażę nad jeziorem Blanki.

Podczas wizyty odbyło się również spotkanie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie, gdzie delegacja z Niemiec mogła obejrzeli sprzęt strażacki, jakim dysponuje jednostka.

Kulminacyjnym momentem były rozgrywki w piłkę nożną podczas meczu partnerskiego pomiędzy delegacją z Rhede (Ems), a przedstawicielami Rady Gminy na czele z Wójtem Gminy. Z okazji 10 – lecia współpracy partnerskiej piłkarze nagrodzeni zostali pamiątkowymi medalami i znacznikami piłkarskimi.

Podczas spotkań doszło do wymiany spostrzeżeń w takich dziedzinach jak: gospodarka, kultura, oświata, turystyka, czy administracja publiczna.
Podpisana 10 lat temu umowa partnerska umożliwiła nawiązanie bliższych kontaktów kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych między naszymi gminami. Spotkania obu stron przyczyniły się do zbudowania więzi osobistych między mieszkańcami partnerskich gmin.

Była to pierwsza wizyta Pana Jensa Willerding jako Burmistrza Gminy Rhede (Ems), ale już nakreśliła kierunki pogłębienia współpracy.
Podsumowując wizytę możemy śmiało stwierdzić, że wizyta delegacji z partnerskiej Gminy Rhede (Ems) zacieśniła więzi obu gmin partnerskich oraz przyczyniła się do rozwoju współpracy zaprzyjaźnionych gmin ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości, jak też wymianę doświadczeń na płaszczyźnie ekonomicznej i gospodarczej.

Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu pn. “WM DLA WM. 2022” – Projekt pn. “Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy gminami partnerskimi”.

Print Friendly, PDF & Email