W poniedziałek, 17 lipca 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg odwiedzając województwo warmińsko – mazurskie, na zaproszenie Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, który ściśle współpracuje z Wójtem Gminy Lidzbark Warmiński Fabianem Andrukajtis, spotkała się z mieszkańcami gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński w miejscowości Kłębowo.

Pani Minister odwiedziła byłą szkołę, do której uczęszczał i kształcił się ś.p. Ksiądz Biskup polowy Wojska Polskiego generał broni Tadeusz Płoski, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

Panią Minister powitał Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz z Kapelą Ludową Furman z Kraszewa. Nieruchomość po byłej szkole w Kłębowie jest znaczącym obiektem w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński z uwagi na jego wartość historyczną, a także duży potencjał. Mając na uwadze potrzeby osób starszych, Wójt Gminy planuje przeznaczyć budynek na Dzienny Dom Seniora, aby wspierać aktywność osób starszych oraz umożliwiać im uczestnictwo w życiu społecznym.

W rozmowie, Pani Minister potwierdziła, że pomysł Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis o przeznaczeniu budynku po byłej szkole na potrzeby seniorów jest bardzo dobry i odpowiada aktualnym potrzebom społeczeństwa.

W spotkaniu udział wzięli również: Poseł na Sejm RP Robert Gontarz, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Piotr Opaczewski, Radni Województwa Warmińsko – Mazurskiego w osobie Jolanty Andruszkiewicz i Marcina Kazimierczuka, a także Radny Powiatu Lidzbarskiego Jerzy Kielak, Przewodniczący Rady Gminy Lidzbark Warmiński Marek Werbicki wraz z radnymi i sołtysami.

Minister Marlena Maląg spotkała się z mieszkańcami, bo jak mówi „…najcenniejsze jest to, kiedy możemy porozmawiać, co u Państwa słychać, jakie są potrzeby, w jakim kierunku powinna rozwijać się Polska”. Przedstawiła również działania na rzecz rodzin i planach na przyszłość. – „Bo te wszystkie działania, które są przez nasz rząd podejmowane, one są z miłości do Polski”– mówiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Wspomniała również „…o małych miejscowościach, które rozwijają się dzięki inwestycjom strategicznym. (…) Zależy nam, aby Polska rozwijała się w sposób równomierny i zrównoważony. Teren jest piękny, ale jeszcze potrzebuje wsparcia i inwestowania. I takie działania będą podejmowane przez parlamentarzystów” – powiedziała Pani Minister.

Na zakończenie Minister Marlena Maląg podziękowała stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich oraz kapeli Furman za dbałość o polską tradycje i tworzenie lokalnej wspólnoty, która jest bardzo ważna. Nawiązała do budynku szkoły i planów Wójta Gminy Fabiana Andrukajtis, co do utworzenia Dziennego Domu Seniora. Mówiła o możliwości pozyskania środków np., z Polskiego Ładu na utworzenie, ale i na utrzymanie obiektu w ramach solidarności międzypokoleniowej, aby seniorzy mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać czas.

Głos zabrał również m.in. Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka mówiąc, że należy wspierać Polaków, rodziny, seniorów i małe miejscowości, aby przywrócić im blask. Podkreślił konieczność wsparcia i inwestowania w małe ojczyzny, gdyż wszyscy zasługują na zrównoważony rozwój, nie tylko wielkie aglomeracje, ale też małe miejscowości, takie jak Kłębowo. Zaakcentował również wspaniałą aktywność stowarzyszeń gminnych, które są integratorami społeczności lokalnych. Podziękował m.in. Babkom Zielarkom z Blanek, kapelom ludowym, kołom gospodyń wiejskich oraz ochotniczym strażom pożarnym.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom gminy za uczestnictwo w spotkaniu z Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg.

Print Friendly, PDF & Email