Gmina wiejska Lidzbark Warmiński wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. W sobotę, 7 maja 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Kraszewie, w której udział wzięli zaproszeni goście m.in. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Przewodniczący Rady Gminy Marek Werbicki wraz z radnymi, Radny Powiatowy Jerzy Kielak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie Beata Domarecka, Ksiądz Proboszcz Janusz Oleszkiewicz z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca z Kochanówki oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali gospodarze uroczystości: Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis i Sołtys wsi Kraszewo Pani Wiesława Pieńkowska, oraz Przewodniczący Rady Gminy Marek Werbicki.

Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku przez proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca z Kochanówki Księdza Kanonika Janusza Oleszkiewicza.

Tak ważne wydarzenie, jak otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy było także okazją do wręczenia wielu podziękowań za zaangażowanie w realizację tej inwestycji.

Ponadto Wójt Gminy przygotował specjalną niespodziankę w postaci prezentacji multimedialnej z przebiegu prac remontowych w świetlicy.

– Budynek został zakupiony w 2020 roku za kwotę 303 092,10 zł wliczając koszty nabycia nieruchomości. Początkowo wystawiony był na sprzedaż za kwotę 480 tys. zł. Jednak po trudnych i długich negocjacjach udało się kupić budynek po dużo niższej cenie. Część pomieszczeń celowo wynajęliśmy na sklep i cukiernię, po to, aby pozyskane opłaty przeznaczyć na utrzymanie świetlicy. Modernizacja budynku trwała dwa lata i polegała na przebudowie wnętrza budynku celem dostosowania go na świetlicę wiejską. Zakres robót obejmował kompleksową modernizację zaczynając od nowych posadzek, gruntowania i malowania ścian, po wymianę elektryki wraz z nowymi lampami oraz 3 fazowymi gniazdkami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania świetlicy wiejskiej, położenia podłóg z terakoty, ścian z glazury, zamontowaniu nowych drzwi, okien czy schodów.

W rezultacie całego przedsięwzięcia powstała: kuchnia z kompletnym wyposażeniem, szatnia dla gości, toalety w tym toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie pełniące funkcję pokoju dla gości, strefa wejściowa z wiatrołapem i sala główna. Łącznie 190 m2 powierzchni użytkowej.

Warto nadmienić, iż wszystkie roboty budowlane wewnątrz świetlicy zostały praktycznie wykonane z własnych środków, systemem gospodarczym, w większości przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Całkowity koszt modernizacji świetlicy wiejskiej wyniósł blisko 200 tys. zł. Dla porównania szacowany całkowity koszt modernizacji zlecony firmie zewnętrznej wyliczany w poprzednim roku wyniósłby 487 500,00 zł. Natomiast przy dzisiejszych stawkach i galopującej inflacji koszt modernizacji przez firmę zewnętrzną byłby jeszcze większy.

W tym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w gminie Lidzbark Warmiński na kwotę 4 500 000,00 zł. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie wykonamy m.in. termomodernizację świetlicy wiejskiej w Kraszewie w skład, której wchodzić będzie całkowite docieplenie budynku (nowa elewacja), nowe pokrycie dachowe, remont kominów oraz nowy kocioł centralnego ogrzewania.

Wierzę, że nowo powstała świetlica dzięki swej dostępności oraz bogatemu wyposażeniu będzie tworzyć dla społeczeństwa miejsce do organizacji imprez, uroczystości rodzinnych czy warsztatów kulturalnych i rekreacyjnych. Obecnie jest to jedyna tak nowoczesna świetlica wiejska w gminie Lidzbark Warmiński – powiedział Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać koncertu miejscowej Kapeli Furman.

Print Friendly, PDF & Email