Zrównoważony rozwój gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński nie byłby możliwy bez inwestowania również w infrastrukturę z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Do największych inwestycji należy budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Blanki. Zastosowane nowoczesne technologie zapewnią mieszkańcom gminy wodę dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem.

W ostatnim okresie zrealizowaliśmy inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową na ponad 11 mln zł, jednakże mając na uwadze dobro mieszkańców, w przyszłym roku będziemy kontynuować inwestycje w tym zakresie.

– Mieszkańcy miejscowości Rogóż podczas spotkań zgłaszali potrzebę modernizacji miejscowej oczyszczali ścieków. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom robiliśmy wszystko, aby jak najszybciej zrealizować tą inwestycję – opowiada Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis.

W związku z tym Gmina pozyskała środki na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 3 013 836,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 016 864,00 zł zostanie uiszczona ze środków przyznanych Gminie na gospodarkę wodno-ściekową w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. Zadanie to zostanie zatem zrealizowane w całości ze środków zewnętrznych bez udziału środków własnych gminy. – Jako Wójt zrobiłem wszystko co możliwe, żeby to zadanie w jak najmniejszym stopniu obciążało budżet gminy – dodaje Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

W piątek 1 grudnia br. Wójt Gminy podpisał umowę z firmą HYDRO Spółka z o.o. z Olsztyna na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lidzbark Warmiński poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogóżu oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Redach”, której wartość całkowita opiewa na kwotę 5 030 700,00 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w roku 2024.

Print Friendly, PDF & Email