Przyjechali z Wileńszczyzny… Przesiedleni na ziemię obcą, wskazaną im jako nową ojczyznę. Podnosili ją z gruzów, zakochiwali się, znajdowali swoje miejsca, przynosili swoją wiedzę, siły, witalność i kulturę, zakładali rodziny, wrastali w ten świat piękny, zdobiony morenami i jeziorami. Nigdy jednak nie wyparli się Wilna, choćby mając w pamięci jedynie dziecięce obrazy albo tęsknoty rodziców. Pamięć Kresów i rzeczywistość nieznanych ziem Prusów i Mazurów – już wkrótce w filmie dokumentalnym “Kresy i bezkresy. Klucz wileński”. To zapis spotkań z ostatnimi z żyjących przesiedlonych Wilniaków.

Film powstał z inicjatywy historyka, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, dr Piotra Bojarskiego, dzięki współfinansowaniu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, a także samorządów miast, gmin i powiatów regionu.

Premiera filmu “Kresy i bezkresy. Klucz wileński” odbędzie się w listopadzie.

Print Friendly, PDF & Email