Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński.
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński prostuje oczywistą omyłkę pisarską w wykazie z dnia 06.04.2023r.
W treści wykazu:
– zapis o treści: “ Działka nr 186/34 zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 157m2.”
– zamienia się na: “ Działka nr 186/34 zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 76m2.”
Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.
W związku z powyższym dołącza się wykaz o prawidłowym brzmieniu:

wykaz Markajmy stolarnia(1)

Print Friendly, PDF & Email