10 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis z Posłem na Sejm RP Jackiem Protasem, Starostą Powiatu Lidzbarskiego Janem Harhajem, Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego Jackiem Wiśniowskim, Wójtem Gminy Kiwity Wiesławem Tkaczukiem oraz Wójtem Gminy Lubomino Andrzejem Mazurem. Rozmowy dotyczyły kluczowych inwestycji realizowanych oraz planowanych przez gminy w ramach środków rządowych. W trakcie spotkania poruszonych zostało wiele aspektów m.in. zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządami, problemy i możliwości przeciwdziałania epidemii COVID-19, czy plany budżetowe na przyszły rok. Dyskutowano również na temat podziału środków unijnych, które będą do wykorzystania w nowej perspektywie finansowej. Wójt Gminy podkreślił, jak istotną rolę dla samorządów odgrywają środki zewnętrzne, dzięki którym gminy mogą się rozwijać oraz jak ważne są rozmowy i wymiana doświadczenia w sposobach rozliczania realizowanych inwestycji.

spotkanie_samorzadowcow
Print Friendly, PDF & Email