W społeczności wiejskiej pełnią bardzo ważną rolę. Poprawiają jakość życia na wsi, integrują środowiska lokalne i kultywują polską tradycje. Mowa o Kołach Gospodyń Wiejskich, których na terenie całej Polski jest ponad 11 tysięcy i ich liczba wciąż rośnie.

30 lipca 2023 z inicjatywy i na zaproszenie Ministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki oraz Prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Katarzyny Korus odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Pilniku spotkanie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, w którym udział wzięło ponad 150 członków KGW z powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i elbląskiego.

Zgromadzonych przywitał gospodarz gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński Wójt Fabian Andrukajtis, który jak wspomniał nie wyobraża sobie wielu inicjatyw i wydarzeń kulturalnych bez zaangażowania członków Kół Gospodyń Wiejskich – Jako gmina chcemy wzmacniać i wspierać działalność organizacji pozarządowych, aby wyrównywać szanse obszarów wiejskich i wspólnie kreować wizerunek gminy. Koła Gospodyń Wiejskich reprezentują i promują gminę na festynach czy dożynkach gdzie prezentują swoje wyroby rękodzielnicze, a także dają możliwość skosztowania swoich wspaniałych wyrobów kulinarnych opierających się na naturalnych, regionalnych produktach, zgodnie z tradycyjną kuchnią warmińską oraz starymi recepturami swoich babć. Dzięki pozyskanym środkom finansowym realizują wiele działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców na wsi, upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych oraz rozwijają kulturę ludową, a w szczególności kulturę lokalną i regionalną – powiedział Wójt Gminy Fabian Andrukajtis.

Przypomnijmy, że na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński działa ogólnie sześć kół gospodyń wiejskich: Babiak, Ignalin, Runowo, Kraszewo, Kłębowo i Kotowo, z czego pięć jest zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W wydarzeniu wzięli udział również Przewodnicząca Okręgu Warmińsko -Mazurskiego Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich Sylwia Chmura oraz Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu bryg. Łukasz Kochan, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości skutecznego pozyskiwania środków finansowych, jak również możliwości współpracy z Polskim Związkiem Kół Gospodyń Wiejskich, którego siedziba znajduje się w Jędrzejowie w województwie świętokrzyskim.

Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka wspomniał o wprowadzonej ustawie w 2018 roku wspierającej Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki temu uzyskały osobowość prawną, a tym samym otrzymały możliwość pozyskania pomocy finansowej dla KGW zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiceminister zachęcał KGW, aby brały udział w konkursach, dzięki którym mogą otrzymać wsparcie grantowe. Podziękował za wspaniałą aktywność kół gospodyń wiejskich, które są motorem społeczności lokalnych.

Katarzyna Korus Prezes Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich zachęcała do zapisania się do PZKGW – związek prowadzi szeroką działalność wspierającą Koła Gospodyń Wiejskich np. poprzez wsparcie finansowo – księgowe, wsparcie merytoryczne, prawne jak również i marketingowe. Związek pomaga Kołom Gospodyń Wiejskich sprzedawać swoje produkty lokalne, które na co dzień sprzedają na festynach, a za pośrednictwem strony internetowej: kolagospodynwiejskich.org mogą dotrzeć do szerokiego odbiorcy, czyli na skalę całej Polski – mówiła.

Spotkanie zakończyło się losowaniem upominków dla KGW i poczęstunkiem potraw regionalnych przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz wspólnymi zdjęciami.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował prelegentom oraz Wiceministrowi Aktywów Państwowych Andrzejowi Śliwce jak również Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Pilniku – Paulinie Zdanowicz za zorganizowanie spotkania, a także wszystkim przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich za przybycie. Było to pierwsze takie spotkanie, ale mamy nadzieję, że nie ostatnie i już z niecierpliwością czekamy na następne.

Print Friendly, PDF & Email