W dniu 23.04.2023 r. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Pan Fabian Andrukajtis wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński i Radnymi na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Lidzbark Warmiński Panem Markiem Werbickim, w odpowiedzi na zaproszenie, uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Elblągu przez Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwka.

W spotkaniu uczestniczyli również inni samorządowcy z powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, a także Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki. Spotkanie dotyczyło realizowanych inwestycji lokalnych, omówione zostały przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych powiatach, w tym w gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński. Rozmawiano o możliwościach pozyskania dodatkowych środków w ramach różnych programów. Pan Minister przedstawił dalszą perspektywę w zakresie kontynuacji dotychczasowych programów. Była również możliwość bezpośredniej rozmowy z Panem Ministrem Śliwka na temat planów inwestycyjnych na terenie Gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński oraz ewentualnych możliwościach pozyskania dodatkowych środków na ich realizację. Zaproponowano Panu Ministrowi rozważenie zmniejszenia procentowego udziału własnego w realizacji zaplanowanych inwestycji do maksymalnie 80-98%, aby samorządy mogły w efektywniejszy sposób korzystać ze środków zewnętrznych, bez negatywnych konsekwencji dla budżetów gmin czy powiatów.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Pan Fabian Andrukajtis, w podsumowaniu spotkania powiedział: „Niezmiernie cieszę się, że miałem możliwość porozmawiania z Panem Ministrem Andrzejem Śliwka oraz Panem Wojewodą Arturem Chojeckim o realizowanych w naszej gminie inwestycjach oraz o tych inwestycjach, które zamierzamy zrealizować. Cieszy mnie fakt, że będzie kontynuacja dofinansowań inwestycji dotyczących modernizacji dróg w miejscowościach popegeerowskich. Drogi w tych miejscowościach wymagają gruntownej modernizacji. Oczywiście w miarę możliwości podejmujemy doraźne działania aby zniwelować zły stan techniczny dróg, ale to nie wystarcza. Potrzebujemy dodatkowych środków pozabudżetowych z najwyższym poziomem dofinansowania i najniższym wkładem własnym, aby infrastruktura drogowa w Gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński uległa znacznej poprawie i aby mieszkańcy gminy byli zadowoleni. Dobro mieszkańców jest moim priorytetem, a podejmowanie działań drogowych jest bliskie memu sercu”.

Print Friendly, PDF & Email