W piątek, 20 maja 2022 r. około tysiąc sołtysów z Warmii i Mazur spotkało się w ostródzkim amfiteatrze, aby świętować Dzień Sołtysa. Oczywiście nie zabrakło tam sołtysów z terenu gminy Lidzbark Warmiński wraz z Wójtem Gminy Fabianem Andrukajtis. W spotkaniu udział wzięli również parlamentarzyści, Metropolita Warmiński, władze samorządowe oraz przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, którzy przygotowali stoiska z rękodziełem i potrawami regionalnymi. Gminę Lidzbark Warmiński promowało Stowarzyszenie „Babki Zielarki” z Blanek.

Podczas forum odbył się również panel dyskusyjny „Sołtys – Animator, Aktywny Lider Rozwoju Lokalnego”. W rozmowach uczestniczyli: Zbigniew Cieśla (sołtys sołectwa Aniołowo od 2003 roku, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Sołtysów), Beata Grzechnik (sołtys Sołectwa Wola Kamieńska od 2011 roku, od 2007 roku prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska), Grażyna Ostas (od IV kadencji sołtys sołectwa Turznica w gminie Ostróda), Tomasz Gowkielewicz (strażak z 22-letnim stażem pracy, na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim). Od marca 2019 roku pełni obowiązki sołtysa sołectwa Żegoty.

Ważnym elementem tego wydarzenia było wyróżnienie przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, sołtysów za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Z gminy Lidzbark warmiński wyróżniona została Pani Wiesława Pieńkowska – Sołtys Sołectwa Kraszewo, która piastuje to stanowisko od 2019 roku. Dzięki jej zaangażowaniu i pracy na rzecz sołectwa, z roku na rok wieś rozkwita i nabiera kolorów. Poprzez współpracę Pani Sołtys z gminą, miejscową Fundacją i Stowarzyszeniami, realizowane są nie tylko projekty poprawiające estetykę wsi i jej wizerunek, ale również wspierające rodziny i lokalną społeczność.

Wieś Kraszewo bierze udział w gminnych konkursach „Estetyczna Wieś”, zajmując przy tym czołowe miejsca, tak jak to było w ubiegłym roku. Wieś Kraszewo zajęła wówczas II miejsce, zdobywając nagrodę w wysokości 3 tys. zł.

Niewątpliwie jest to sołtys dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie spoczywając na laurach, Pani Wiesława już planuje nowe prace na rzecz wsi, a jej tegorocznym priorytetem jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół stawu znajdującego się w centrum wsi z otrzymanego dofinansowania w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Podczas forum wręczono również nagrody w ramach konkursu na najciekawsze inicjatywy sołeckie. Pierwsze miejsce w konkursie i nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymało sołectwo Blanki za Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki. Nagrodę odebrali: Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, Radna Gminy Lidzbark Warmiński i zarazem sołtys wsi Blanki Pani Lucja Kuczyńska oraz Prezes Stowarzyszenia „Babki Zielarki” z Blanek Pani Iwona Plaskota.
Już dziś zapraszamy na tegoroczny Festiwal Ziół w Blankach, który odbędzie się 3 lipca!!

Samorządowe Forum Sołtysa na Warmii i Mazurach uświetnił koncert Michała Wiśniewskiego.

Print Friendly, PDF & Email