W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 70 000,00 zł, natomiast finansowy wkład własny Gminy wynosi 17 500,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 87 500 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie – kwota wsparcia finansowego – 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł;
– Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu – kwota wsparcia finansowego – 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł;

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Print Friendly, PDF & Email