lohotyp stowarzyszenia Święta Warmia

Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii ogłasza konkurs Warnijski kunsztyk.

W gwarze warmińskiej kunsztyk – to przedmiot kunsztownie lub pomysłowo wykonany. I takie produkty powstające na Warmii i z nią związane ma promować nowa marka: Warnijski kunsztyk. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii, którego członkowie chcą także tą drogą promować region i lokalnych przedsiębiorców. A „lokalność” zawsze i wszędzie dobrze się sprzedaje. Potrzebne są tylko pomysły, marketing, oparty na rozpoznawalnej marce oraz otwarci na wyzwania przedsiębiorcy.
Ci do końca maja mogą zgłaszać swoje propozycje do 33 członków, przesyłając formularze do urzędów gmin, miast i starostw powiatowych. Tu nastąpi pierwsza selekcja propozycji. Wójtowie, burmistrzowie i starostowie prześlą po dwie wybrane przez siebie propozycje do zarządu stowarzyszenia, gdzie poddane zostaną ocenie jury konkursowego. Ono wskaże ok. 30 regionalnych, kunsztownych wyrobów, które uzyskają certyfikat uprawniający do posługiwania się znakiem towarowym „Warnijski Kunsztyk”. Wyróżnione wyroby zostaną zaprezentowane na oficjalnej gali. Informacja o nich pojawi się na stronach internetowych Szlaku Świętej Warmii, członków stowarzyszenia i partnerów. Co roku będzie też wydawany folder z informacjami na ich temat, który rozdawany będzie przy okazji różnych imprez targowych, na których wyróżnione produkty będą prezentowane i sprzedawane. Wykorzystywane będą jako oryginalne, lokalne gadżety promocyjne przez warmińskie samorządy. Korzystać z nich będą mogli także lokalni hotelarze, restauratorzy, punkty informacji turystycznej itp.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin

Formularz Wniosku

Print Friendly, PDF & Email