Lidzbark Warmiński 21.07.2022r.
OŚN.6840.22.2021.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 14.07.2022r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 240/9 W OBRĘBIE KŁĘBOWO.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 240/9 o pow. 0,0350 ha, położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00014027/6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

Print Friendly, PDF & Email