Lidzbark Warmiński 09.06.2023r.
OŚN.6840.30.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.06.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 66 W OBRĘBIE RUNOWO.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 66 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Runowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00029435/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 4.000,00 zł.
3. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
4. Cena osiągnięta w przetargu: 4.040,00 zł
5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości zostali Państwo Grzegorz Orodziński i Marta Orodzińska.

 

 

Print Friendly, PDF & Email