Lidzbark Warmiński 09.06.2023r.
OŚN.6840.31.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.06.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 59/6 W OBRĘBIE ŚWIĘTNIK.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 59/6 o pow. 0,4500 ha położona w obrębie Świętnik zapisana w księdze wieczystej OL1L/00029763/5.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

Print Friendly, PDF & Email