Drodzy Mieszkańcy,
zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy, że od dnia wczorajszego tj. 14 grudnia br. gmina wiejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji sprzedaży węgla.

Osoby, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zostały zweryfikowane pozytywnie, będą informowane telefonicznie przez pracowników Urzędu Gminy, zgodnie z kolejnością składanych wniosków.

Cena za 1 tonę węgla została ustalona w kwocie 1740,00 zł brutto. Cena nie zawiera kosztów dostarczenia węgla z punktu dystrybucji do miejsca wskazanego przez nabywcę.

Dystrybucję węgla w imieniu gm. Lidzbark Warmiński prowadzi firma: Usługi i Transport Ryszard Wójcik.

Punkt dystrybucji węgla znajduje się w Lidzbarku Warmińskim na ulicy Wiejskiej 93

Print Friendly, PDF & Email