Lidzbark Warmiński 28.10.2021r.

OŚN.6840.3.2021.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Miejska Wola.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 73/4 o pow. 0,0773 ha.

Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu dość płaskie, działka gruntu niezagospodarowania, bez ogrodzenia. Nieruchomość położona w środkowej części miejscowości Miejska Wola. Od południowej strony graniczy z publiczną nieurządzoną drogą dojazdową, od pozostałych stron z gruntami zabudowy zagrodowej. Podstawowa infrastruktura komunalna w strefie oddziaływania z możliwością podłączenia.

Księga wieczysta  OL1L/00020499/0.

Cena wywoławcza 8.000,00 zł. Wadium 800,00 zł.

Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 listopada 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email