Lidzbark Warmiński 02.12.2021r.

OŚN.6840.5.2021.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kraszewo.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 167/4 o pow. 0,1452 ha.

Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu dość płaskie. Posiada dogodne warunki do zagospodarowania i użytkowania jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej, znajduje się w niewielkiej odległości od sieci elektrycznej.

 

Księga wieczysta  OL1L/00028554/0.

Cena wywoławcza 35.000,00 zł. + VAT Wadium 3.500,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 05 stycznia 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 01.07.2021r., 29.09.2021r.,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email