Lidzbark Warmiński 08.09.2022 r.

DR.6853.50.2022.MA

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki stanowiącej drogę wewnętrzną gminy Lidzbark Warmiński w miejscowości  Sarnowo  działka nr 54,
z przeznaczeniem na umieszczenie dwóch tablic reklamowych.

Księga wieczysta OL1L/00029768/0

 

Czynsz dzierżawny  100,00 za m2netto rocznie. Wadium 10,00 zł.

Kwota postąpienia 1,00 zł

Dzierżawa działki na okres 3 lat.

Opłaty: czynsz dzierżawny

 

Przetarg odbędzie się 12 października 2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 października 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 21, tel./fax 89 767 32 74 w. 21.

 

Print Friendly, PDF & Email