Sygn. akt  IZP.2613.1.1.2024.KA                                                                Data : 15.02.2024r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zrębki drzewnej

pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,

 stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm).

Opis przedmiotu sprzedaży : zrębki mieszane (mieszanka liściasto-iglasta z przewagą liściastej) pochodzące z wycinki drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych, wraz z odbiorem przez kupującego z zaplecza techniczno-biurowego pod adresem Długołęka 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. Zrębki drzewne w rozmiarze
ok. 30×10 mm w ilości  ok. 1000 mp (metry przestrzenne)  
 (±30% podanej ilości). Załadunek po stronie sprzedającego. Sprzedający dokona sprzedaży zrębki w całości, bez dzielenia na metry. Sprzedający zaleca uprzednie oględziny przedmiotu sprzedaży.

 

Cena wywoławcza: 60,00 zł/mp netto  (słownie : sześćdziesiąt złotych 00/100). Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 

Ofertę należy przygotować  na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i przesłać za pomocą operatora pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zrębki drzewnej”. Termin składania ofert upływa 27.02.2024r. o godz. 1000.

 

Zobacz więcej: OGŁOSZENIE

 

Załączniki:

 

 

Print Friendly, PDF & Email