Lidzbark Warmiński 09.06.2022r.
OŚN.6840.2.2021.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kaszuny.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 71,1m2 oznaczona jako działka numer 138/4 o pow. 0,2200 ha położona w obrębie Kaszuny. Działka gruntu o nieregularnym kształcie teren płaski. Otoczenie stanowią grunty zabudowy siedliskowej oraz rolne. Nieruchomość położona na kolonii miejscowości Kaszuny – dojazd drogą śródpolną nieurządzoną Babiak – Kaszuny. Budynek podzielony jest geodezyjnie na dwie odrębne nieruchomości. Nieruchomość wybudowana w roku 1920. Budynek posiada jedną kondygnację, brak podpiwniczenia. Konstrukcja dachu jest zawalona, budynek należy w całości przeznaczyć do rozbiórki. Infrastruktura komunalna – woda oraz energia elektryczna.
Księga wieczysta OL1L/00031152/6.

Cena wywoławcza 15.000,00 zł. + VAT Wadium 1.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzednie przetargi: 02.12.2021r., 28.04.2022r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lipca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

Kaszuny

Print Friendly, PDF & Email