Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.


W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, organizowane są szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz podsumowująca projekt.

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn.

Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie.

 

E-biuletyn-Czerwiec-2023

Print Friendly, PDF & Email