28 września br. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz z innymi przedstawicielami samorządów oraz służb mundurowych wziął udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego w wieku 101 lat majora Józefa Rusaka ps. Bylina, który był jednym z pierwszych żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK. pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim „Łupaszka”.

Odprowadzenie śp. mjr Rusaka na cmentarz komunalny poprzedziła msza pogrzebowa w kościele świętych Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.

Józef Rusak ps. „Bylina” urodził się 17 marca 1920 r. we wsi Falewicze. Po wojnie zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie w 1948 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Zwolniony z więzienia w 1953 roku, był inwigilowany z przerwami aż do 1989 r.

W 2020 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci!

Print Friendly, PDF & Email