W sobotę, 14 maja br. druhowie z gminy Lidzbark Warmiński obchodzili po raz pierwszy Gminny Dzień Strażaka. To był również historyczny moment dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryjkowie, bowiem jednostka otrzymała długo wyczekiwany samochód strażacki.

Na terenie gminy Lidzbark Warmiński prężnie działają trzy jednostki operacyjno – techniczne przy OSP w Stryjkowie, Runowie i Rogóżu. Łącznie zrzeszają ponad 60 członków, z czego 48 jest czynnymi strażakami, natomiast pozostali są członkami wspierającymi i honorowymi. W Gminnym Oddziale służą cztery samochody pożarnicze, z czego trzy to średnie samochody ratowniczo – gaśnicze i jeden samochód operacyjny.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kochanówce w intencji strażaków ochotników i ich rodzin, którą celebrował proboszcz ks. Janusz Oleszkiewicz.

Po mszy świętej liczna rzesza druhów, druhen i młodzieży z MDP z trzech jednostek działających na terenie gminy Lidzbark Warmiński zgromadziła się na uroczystym apelu w Stryjkowie.

Obchody Gminnego Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością m.in.: Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz, Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Mierzejewski, Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Rafał Szymukowicz, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Przemysław Polechoński, przedstawiciel 9 Warmińskiego Pułku Rozpozn. mjr Michał Oleksy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wichrowo Waldemar Ostrowski, Radny Powiatowy Jerzy Kielak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Werbicki wraz z radnymi oraz przedstawiciele szkół z terenu gminy.

Kulminacyjnym momentem było przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz z napędem 4×4, który został zakupiony w 2020 roku przez gminę Lidzbark Warmiński za 136,5 tysięcy złotych i do tej pory służył jednostce OSP Runowie.

Obchody były znakomitą okazją do podziękowań składanych na ręce druhów za ich społeczną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców. Wręczone zostały również różnego stopnia medale i odznaczenia szerokiemu gronu ochotników.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie odznaczyło: Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Marka Ślesickiego, natomiast Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Jacka Mroczkowskiego.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim zdecydowało o przyznaniu odznaki „Strażak Wzorowy” dla druhów: Zbigniewa Talara, Krzysztofa Ślesickiego, Piotra Gorajczyka, Marka Hajduka, Mateusza Miściura, Tomasza Kowala i Adama Wojciula.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lidzbarku Warmińskim przyznało odznakę „Za Wysługę Lat”: za 45 lat służby- dh Józefowi Dondzik; za 40 lat służby – dh Wiesławowi Misiewiczowi, dh Markowi Ślesickiemu i dh Krzysztofowi Mieczkowskiemu; za 30 lat służby: dh Jackowi Mroczkowskiemu, dh Ireneuszowi Wiśniewskiemu i dh Wojciechowi Winnik; za 20 lat służby- dh Elżbiecie Bańce, dh Markowi Piaścińskiemu i dh Janinie Kurzewińskiej; za 10 lat służby – dh Dominice Bielewicz, dh Michałowi Rutkowskiemu, dh Mariuszowi Łaniucha, dh Dawidowi Kapusta, dh Kamilowi Janukowicz, dh Damianowi Kardymowicz, dh Patrykowi Fijałkowskiemu, dh Adamowi Żydonik i dh Piotrowi Gorajczyk.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podziękował wszystkim, którzy wspierają gminne jednostki OSP z terenu gminy, dzięki czemu służba strażaków ochotników staje się łatwiejsza. Wójt złożył również wyrazy uznania i szacunku wszystkim strażakom ochotnikom, którzy każdego dnia z ofiarnością i pełnym profesjonalizmem czuwają nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności.

Obchody zorganizowane były przez Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lidzbarku Warmińskim oraz Gminę Lidzbark Warmiński.

Print Friendly, PDF & Email