W dniu 15.05.2024 r. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis podpisał z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie umowę o przyznanie pomocy na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie”. Przyznane dofinansowanie wynosi 493 673,00 zł i obejmuje 100% planowanych kosztów kwalifikowalnych operacji.

staw Ignalin staw Ignalin

 

Print Friendly, PDF & Email